WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE W POLSCE (1999)

 

A. Kościół katolicki

1. Kościół Rzymskokatolicki                                       35.000.000 wiernych

2. Kościół Greckokatolicki                                               110.380

3. Kościół Ormiański                                                            8.000

4. Kościół Neounicki                                                               300

 

B. Kościoły Starokatolickie

1. Starokatolicki Kościół Mariawitów                                  25.655

2. Kościół Polskokatolicki                                                   21.730

3. Kościół Katolicki Mariawitów                                           2.904

 

C. Kościoły prawosławne

1. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny                   554.860 wiernych

2. Wschodni Kościół Staroobrzędowy                                      905

 

D. Kościoły protestancki

              1. Kościół Ewangclicko-Augsburski                                   87.484 wiernych

  2. Kościół Zielonoświątkowy                                              19.062

  3. Kościół Adwentystów                                                       9.189

  4. Kościół Nowoapostolski w Panu                                      5.443

  5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny                                4.354

  6. Kościół Chrześcijan Baptystów                                         4.107

  7. Kościół Zborów Chrystusowych                                       3.875

  8. Kościół Ewangelicko-Reformowany                                  3.610

  9. Kościół Chrystusowy                                                        3.511

10. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan                                 2.500

11. Kościół Wolnych Chrześcijan                                            2.413

12. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma św.                            2.312

13. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"                                       1.791

14. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowców               1.588

15. Kościół Boży w Chrystusie                                               1.555

16. Kościół Jezusa Chrystusa (mormoni)                                    785

17. Ewangeliczny Związek Braterski                                           535

18. Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowców                    512

19. Zbór Stanowczych Chrześcijan                                            300

20. Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan                                    300

21. Stowarzyszenie Badaczy Pisma św.                                      286

22. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego                                   268

23 Jednota Braci Polskich                                                          225

24. Związek Wyznaniowy "Misja Łaski"                                     130

25. Kościół Chrześcijański w Duchu Prawdy i Pokoju                117

26. Zbór Ewangelicki "Agape" w Poznaniu                                   95

27. Kościół Chrzęść. Arka w Poznaniu                                        83

28. Adwent. - Poruszenie Reformacyjne                                      83

29. Misja "Centrum Służby Życia"                                                40

30. Urząd Apostolski Jezusa Chrystusa                                        38

31. Zbór Chrześcijański                                                               20